nosturivaruste.fi
HENKILÖNOSTIMET
NOSTURIVARUSTEET

 info@tkv.fi
puh. 0400 538 557
OTA YHTEYTTÄ

TKV Kuljetus Oy on hyväksytty koulutuskeskukseksi

TKV Kuljetus Oy on hyväksytty Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä Dnro TRAFICOM/54252/05.03.06/2023 koulutuskeskukseksi antamaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys
-koulutus

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273. Lain tarkoituksena on autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia lisäämällä parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävänsä hoitamiseen. Kuorma- ja linja-auton kuljettajilta vaaditaan perustason ammattipätevyys ja laissa säädetty jatkokoulutus. Lain 7 § mukaan kuljettajalle annetaan ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuksessa annetaan opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.
Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

Ota yhteyttä palautelomakkeella tai soita puh. 0400 538 557

Ammattipätevyyskoulutus

Järjestämme direktiivin mukaisia ammattipätevyyskoulutuksia, esimerkiksi:

REAK® - Raskaan liikenteen kuljettajille

REAK® - ennakoivan ajon kurssi raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit.
Kouluttajillamme on Liikenneturvan koulutus.
Seuraa etusivun ilmoitusta! Kurssipäivästä on mahdollisuus saada ammattipätevyyspäivämerkintä.

Hätäensiapukoulutus

Hätäensiapu on henkeä pelastava ensiapu. Hätäensiavulla pelastat potilaan hengen, estät hänen tilansa pahenemisen ja kutsut ammattiavun paikalle. Hätätilanteessa on aina kysymys minuuteista, vakavasti loukkaantunut tai äkillisesti sairastunut tarvitsee apua nopeasti. Hätäensiapu aloitetaan heti tapahtumapaikalla. Järjestämme hätäensiapukoulutuksia asiakkaan tilauksen mukaisesti.  Seuraa etusivun ilmoitusta! Kurssipäivästä on mahdollisuus saada ammattipätevyyspäivämerkintä.

Kuormausnosturikoulutus ja henkilönostinkoulutus

Järjestämme asiakaskohtaisia kuormausnosturi- ja henkilönostinkoulutuksia. Koulutus räätälöidään asiakkaan toivomuksen mukaiseksi ja siihen sisältyy teoriaosuuden lisäksi käytännön harjoituksia esim. asiakkaan omilla nostureilla.
Jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai suoritettuna sen soveltuva osa (Vna 2008/403 14 §).